Hosting

Hosting je miesto vyhradené pre prevádzku Vašej stránky a domény. Môžete mať napríklad doménu iba „zaparkovanú“ u určitej hostingovej spoločnosti. Keď sa rozhodnete spustiť svoju stránku, tak si…

Čítať viac

FTP

FTP (File Transfer Protocol) je určený na prenos dát medzi počítačmi cez internet alebo na lokálnej sieti. Je súčasťou webových prehliadačov alebo špecializovaných programov. Spozná sa tak, že…

Čítať viac

Doména

Doménové meno je bodkami oddelené na niekoľko častí. Tie sú číslované odzadu. Prvá úroveň je teda napríklad „.sk“ druhú predstavuje „fine.sk“ a podobne. Dĺžka jednotlivých častí musí byť menšia ako…

Čítať viac

Databáza

Databáza predstavuje súhrn údajov, ktoré sú niekde uložené. V súvislosti s informatikou sú uložené v počítačovom systéme a to takým spôsobom, aby sme sa k nim mohli pomocou dopytovacieho jazyka…

Čítať viac

CSS

CSS predstavuje skratku z anglických slov Cascading Style Sheets. V slovenskom preklade to znamená kaskádové štýly. Pomocou css sa štýluje HTML kód, bez ktorého by www stránky vyzerali fádne a…

Čítať viac

CMS

CMS Content Management System, v preklade redakčný systém, je vlastne internetová aplikácia, ktorá umožňuje meniť a pridávať obsah na internetovej stránke s minimálnymi znalosťami programovacích…

Čítať viac

HTML

HTML znamená Hyper Text Markup Language. V preklade ide o hypertextový značkový jazyk. Používa sa na tvorbu www stránok a iných informácií, ktoré sa zobrazia vo webovom prehliadači.

Čítať viac