FTP

FTP (File Transfer Protocol) je určený na prenos dát medzi počítačmi cez internet alebo na lokálnej sieti. Je súčasťou webových prehliadačov alebo špecializovaných programov. Spozná sa tak, že namiesto HTTP vidíme na začiatku url adresy FTP.

FTP je služba klient – server. Zariadenie na ktorom pracujeme (počítač, mobil, tablet) je klientom. Cieľové zariadenie je serverom. Klient vyvoláva príkaz FTP a pomocou prihlasovacích údajov sa pripojí k serveru. FTP je teda zabezpečená služba a nemôže sa pripojiť hocikto. Najčastejšie sa využíva v súvislosti s internetovými stránkami.

FTP klienti môžu byť textoví alebo grafickí. Textoví sa používajú napríklad cez konzolu Windows, preto treba ovládať rôzne príkazy.
Medzi grafické patrí napríklad Total Commander. V grafických klientoch sa len vyznačia prenášané súbory a príslušným tlačítkom sa spúšťa prenos dát.

Pozri aj: HTML, PHP

Návrat na slovník pojmov a skratiek