Pojmy a skratky

Máte niekedy problém vyznať sa v rôznych neznámych pojmoch sveta počítačov a internetu? Na našej stránke sa môžete dočítať jednoduché vysvetlenia k mnohým z týchto pojmov. Ďalšie zaujímavé slová budeme priebežne dopĺňať.