Čo je to SEO optimalizácia?

SEO Search Engine Optimization je optimalizácia pre vyhľadávače. Pri budovaní každej webstránky, a hlavne internetového obchodu, je potrebné myslieť na SEO. Pomocou optimalizácie získava www stránka lepšiu pozíciu vo vyhľadávačoch ako je napríklad Google.

SEO je vlastne proces pomocou ktorého www stránku upravujete tak, aby ju vyhľadávače ľahko našli. Prvým krokom je výber vhodných kľúčových slov podľa ktorých predpokladáte, že Vašu www stránku budú ľudia vyhľadávať. Tieto slová sa následne vložia do textu, do názvu obrázku a podobne.

Okrem toho sa SEO dá vylepšiť aj pomocou získavania url odkazov. Čím viac iných www stránok odkazuje na vašu stránku, tým viac vás vyhľadávače budú posúvať vyššie.

Rovnako je potrebné mať aj rýchlu webstránku. Skoro 50% ľudí očakáva, že sa stránka načíta do dvoch sekúnd. Preto, ak to trvá dlhšie, vyhľadávače Vás nebudú mať radi. Na zistenie rýchlosti stránky môžete použiť napríklad gtmetrix.

Dnes už sa polovica všetkých zobrazených stránok objavuje na mobiloch. Preto je treba myslieť aj na responzivitu stránky. Ak je stránka vyhľadávaná z mobilu, vyhľadávače ju dajú na prvé miesta, len ak sa prispôsobuje menšiemu monitoru.

Ak robíte SEO musíte si dať pozor, aby ste nepoužívali manipulatívne SEO. Je to takzvaná čierna listina, ktorá obsahuje veci, čo by sa nemali robiť. Napríklad použijete veľa kľúčového textu, ktorý pre návštevníka nemá žiaden význam. Tieto informácie potom pomocou kódu spravíte pre ľudské oko neviditeľné a budete dúfať, že vás vyhľadávače nájdu. Google a iné vyhľadávače však chcú ukazovať relevantné výsledky, aby ich ľudia používali. A tak nielenže sa Vaše výsledky nezlepšia, ale dokonca pôjdu nižšie.

Problém v SEO spočíva v tom, že je to dlhodobý proces. Úpravy ktoré spravíte dnes sa zobrazia vo vyhľadávačoch až o niekoľko dní. Navyše za rok Vás môžu predbehnúť iné stránky a SEO treba potom vykonať znovu.

Návrat na slovník pojmov a skratiek