Javascript

JavaScript je skriptovací programovací jazyk. Používa sa najmä na tvorbu internetových stránok, aby sa pomocou neho dosiahla interaktivita. Určite ste už videli webové stránky s obrázkovou prezentáciou, anketou, dotazníkom alebo rôznymi animáciami. Všetko to funguje pomocou JavaScriptu. Spolu s HTML a CSS tvoria základ internetových stránok.

Na rozdiel, napríklad od PHP sa spracúva priamo v prehliadači. To znamená, že napríklad pri už spomínanom dotazníku nemusíme čakať, kým nami zadaná informácia prejde na server a späť. Tento dvojitý prenos dát, hlavne pri pomalom internete, zbytočne zaberá čas. Pri Javascripte toto nie je problém.

Použitie JavaScriptu v HTML kóde musí byť ohraničené lomenými zátvorkami so slovom script. Všetko čo je medzitým predstavuje JavaScript. Na používanie toho jazyka sa požaduje aspoň základná znalosť programovania.

Nasledujúci kód ukazuje, ako sa pomocou neho zmení zmení vybraný text na slovo „Ahoj“.

<script>
function myFunction() {
document.getElementById("demo").innerHTML = "Ahoj!";
}
</script>

Na záver treba podotknúť, že JavaScript a Java sú dva úplne rozdielne programovacie jazyky. Majú síce niečo spoločné, ale rozdiely sú stále väčšie.

Pozri aj: HTML, CSS, PHP

Návrat na slovník pojmov a skratiek