PHP

PHP pôvodne znamenalo Personal Home Page, ale zmenil sa na hypertext preprocessor. Je to skriptovací jazyk, pomocou ktorého sa vytvárajú užívateľsky interaktívne webové stránky. Spracováva sa na strane servera a výsledok posiela do internetového prehliadača ako obyčajné HTML.

PHP je populárny open source skriptovací jazyk a beží na takmer všetkých operačných systémoch, napríklad Windows, Mac OS, Linux, Unix.

PHP súbory končia koncovkou „.php“ a môžu obsahovať text, HTML, CSS, PHP a Javascript.

PHP kód začína a končí lomenými zátvorkami s otáznikom medzi ktorými je umiestnený samotný kód. <? … ?>

Pozri aj: HTML, CSS, PHP, Javascript

Návrat na slovník pojmov a skratiek