CSS

CSS predstavuje skratku z anglických slov Cascading Style Sheets. V slovenskom preklade to znamená kaskádové štýly.

Pomocou css sa štýluje HTML kód, bez ktorého by www stránky vyzerali fádne a nezaujímavo. Navyše umožňuje upravovať niekoľko elementov, a dokonca celých dokumentov, naraz, čo ušetrí veľa práce a hlavne času.

Používa sa najmä na rozmiestnenie jednotlivých prvkov na stránke, štýluje farebnosť textu a pozadia a vyberajú sa fonty pre texty.

Kaskádové štýly sa vytvárajú v osobitnom dokumente, ktorý sa potom prepojí s html súborom v hlavičke. Nič z toho, však, používateľ stránky nevidí. Prehliadač zobrazí až konečný výsledok.

CSS má jednoduchú konštrukciu a používa určité anglické slová pre určenie vlastností štýlovaného elementu. Nasledujúci príklad ukazuje ako sa mení farba nadpisu a veľkosť písmen.

h1{
 color:red;
 font-size:25px;
}

CSS slúži aj na štýlovanie akéhokoľvek XML dokumentu.

Pre podrobnejšie informácie navštívte https://www.w3.org/.

Pozri aj: HTML, PHP, WYSIWYG

Návrat na slovník pojmov a skratiek