CMS

CMS Content Management System, v preklade redakčný systém, je vlastne internetová aplikácia, ktorá umožňuje meniť a pridávať obsah na internetovej stránke s minimálnymi znalosťami programovacích jazykov. Funkčnosť sa v každom CMS odlišuje, ale základ je stále rovnaký. Redakčné systémy sú platené alebo neplatené tzv. open source.

Pre CMS je potrebná téma, do ktorej sa už len nahráva požadovaný obsah. Téma sa dá naprogramovať v editore, alebo sa môže stiahnuť. Niektoré sa musia kúpiť, ale tie jednoduchšie sú aj zadarmo. Veľa populárnych webstránok na internete používa redakčné systémy.

CMS najčastejšie fungujú na PHP a MySQL. Medzi redakčné systémy patrí napríklad:

  • Wordpress
  • Joomla
  • Drupal
  • Prestashop

Pozri aj: HTML, CSS, PHP

Návrat na slovník pojmov a skratiek