HTML

HTML znamená Hyper Text Markup Language. V preklade ide o hypertextový značkový jazyk. Používa sa na tvorbu www stránok a iných informácií, ktoré sa zobrazia vo webovom prehliadači.

Slúži len na zobrazovanie, nie je užívateľsky interaktívny. To znamená, že pomocou neho nevytvoríte napríklad hru alebo prezentáciu obrázkov nazývanú aj slideshow. Na vytvorenie dynamickej internetovej stránky sa musí pridať kód z iného jazyka. Na tento účel slúži napríklad javascript.

Vytvára sa v ľubovoľnom textovom editore s koncovkou „.html“, kde sa začína od nuly. Okrem toho existujú aj rôzne WYSIWYG editory.

Jazyk sa zapisuje pomocou tagou (značiek). Tagy sa umiestňujú do lomených zátvoriek <>. Napríklad značku <p> prehliadač zobrazí ako text. <h1> je označenie pre nadpis.

Pre podrobnejšie informácie navštívte www.w3.org.

Pozri aj: CSS, Javascript

Návrat na slovník pojmov a skratiek